Veneilijät Itämeren tilaa parantamassa

Baltic Sea Action Group on venemessujen yhteistyökumppani vuonna 2019. Itämeren tilannetta nostetaan esille ohjelmissa erityisesti Purjehdussatamassa. Messukävijät voivat lippua ostaessaan valita BSAG säätiön toimintaa tukevan Itämeri-lipun. 100 vuotta täyttävä Messukeskus tukee myös Baltic Sea Action Groupin toimintaa.

Messuilla perehdytään rehevöityneen Itämeren pelastamiseen. Ravinnepäästöjä pyritään saamaan hyötykäyttöön nyt, kun pahimmat saastuttajat on suljettu.

Helsingin venemessujen hengestä kertoo, että tänä vuonna yhteistyökumppanina toimii Itämeren suojeluun erikoistunut Baltic Sea Action Group (BSAG). Itämeren tila on hälyttävän huono, mutta ongelmien sijasta BSAG keskittyy messuilla ratkaisujen esittelemiseen.

”BSAG:lla on laaja yhteistyöverkosto yrityksistä organisaatioihin. Konkreettisia Itämeri-sitoumuksia on omien projektiemme lisäksi tehty lähes 300”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Johan Schmidt.

Vakavin ongelma on Itämereen valuvien ravinteiden aiheuttama rehevöityminen, joka näkyy veneilijöille ja muille vesillä oleskelijoille sinileväkukintointoina. Rehevöitymistä aiheuttavat yhtäältä kaupunkien jätteet ja toisaalta eläintalouden lanta sekä
kasvintuotannon lannoitteet.

Viisi vinkkiä veneilijälle

  1. Vältä roskaamista sekä turhia kemikaaleja siivouksessa ja pesuissa, kotona ja veneessä.
  2. Pidä moottori kunnossa öljyvuotojen varalta ja kerää kuonat talteen.
  3. Valitse myrkyttömin eliönestomaali ja hakeudu asialliseen pohjapesupaikkaan.
  4. Käytä aina veneen vessaa tai maissa olevia vessoja sekä tyhjennä septitankki oikein.
  5. Päätä tarkkaan, miten venettäsi huolletaan toisten tarjoamissa palveluissa.

    Teksti: Aki Petteri Lehtinen

Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö tekee töitä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi, sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Säätiö tunnetaan erityisesti yritysmaailman tuomisesta mukaan Itämeri-työhön sekä Itämerta auttavan yhteistyön rakentamisessa yhteiskunnan eri osa-alueiden välille, tutkijoiden, poliitikkojen, yritysten, kolmannen sektorin ja vaikkapa viljelijöiden välillä. Itämeren monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi on tärkeää, että tietoa ja osaamista jaetaan monialaisesti.