Veneilijät Itämeren tilaa parantamassa

Baltic Sea Action Group on venemessujen yhteistyökumppani vuonna 2019. Itämeren tilannetta nostetaan esille ohjelmissa erityisesti Purjehdussatamassa. Messukävijät voivat lippua ostaessaan valita BSAG säätiön toimintaa tukevan Itämeri-lipun. 100 vuotta täyttävä Messukeskus tukee myös Baltic Sea Action Groupin toimintaa.

”Venemessut ovat Baltic Sea Action Groupille mieluinen ja luonteva yhteistyökumppani, sillä veneilijät varmasti ymmärtävät erityisen hyvin puhtaan Itämeren merkityksen. Itämeri on meidän kaikkien yhteinen, ja yhteisvoimin voimme sen myöskin pelastaa. Pyrimme siihen, että myös tulevan sukupolven veneilijät pääsevät nauttimaan Itämeren ainutlaatuisuudesta”, toteaa BSAG:n toimitusjohtaja Johan Schmidt.

Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö tekee töitä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi, sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Säätiö tunnetaan erityisesti yritysmaailman tuomisesta mukaan Itämeri-työhön sekä Itämerta auttavan yhteistyön rakentamisessa yhteiskunnan eri osa-alueiden välille, tutkijoiden, poliitikkojen, yritysten, kolmannen sektorin ja vaikkapa viljelijöiden välillä. Itämeren monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi on tärkeää, että tietoa ja osaamista jaetaan monialaisesti.