Skip to content

Pelasta Itämeri -palkinto

Pelasta Itämeri -palkinnon sai Watec Consulting.

Katso kriteerit ja säännöt

 

 

 

 

 

Pelasta Itämeri -palkinnon sai Watec Consulting

Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon sai tänä vuonna Watec Consulting. Yrityksen kehittämä ritiläkaivoihin asetettava suodatin estää kiinto- ja haitta-aineiden kulkeutumisen hulevesien mukana viemäreihin ja edelleen vesistöihin. Palkinnolla tahdotaan vuosittain kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi.

Watec Consulting Oy:n Filtro-suodatin estää muun muassa Suomen toiseksi suurimman mikromuovin lähteen, tekonurmikenttien kumirouheen, kulkeutumisen vesistöihin. Ratkaisu auttaa kahdessa Itämeren suurimmista ongelmista eli rehevöitymisen leikkaamisessa ja mikromuovien vähentämisessä. Asennuksen ja huollon helppous vakuuttivat raatilaiset.  Filtro-suodatin toimisi myös valtamerten rannoilla, joten palkinnon vaatima kansainvälisyysmahdollisuus täyttyy myös.

Kunniamainnat Merentutkimusalus Arandalle ja Saaristomeren tutkimuslaitos Seilille

Merentutkimusalus Aranda ja Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos Seili saivat raatilaisilta kunniamaininnat ansiokkaasta tutkimustyöstä, jota he tekevät Itämeren hyväksi. Ilman tällaista merkittävää tutkimustyötä Itämeren pelastaminen olisi todella vaikeaa, ellei mahdotonta.

Pelasta itämeri -palkinto

Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan venemessuilla. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Palkinnon saa innovaatio, ajatusmalli tai keino,  joka vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen.

KATSO KRITEERIT JA SÄÄNNÖT

Suomen Messusäätiön 20 000 euron palkinto: Asia on tärkeä ja sitä halutaan tuoda entistä vahvemmin esille. Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt oivaltavan uuden konseptin, keinon tai tuotteen. Tavoite on vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen, saada Itämerelle myönteistä julkisuutta, ja mahdollisuuksien mukaan jatkojalostaa kansainvälisestikin skaalautuva kokonaisuus.

Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluvat edustajat tahoista, jotka tekevät itsekin merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä,  toimitusjohtaja Laura Höijer Baltic Sea Action Groupista ja päätoimittaja Harri Junttila Teknikka & Talous -lehdestä.

Arvioinnissa otetaan huomioon mm. seuraavia asioita. Ehdotuksen ei tarvitse täyttää kaikki näitä kohtia: 

  • on toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan edistänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon syntymistä
  • on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, josta on mahdollista kehittää merkittävä tuote tai palvelu
  • on tehnyt innovaatioita, ajatusmallia tai keinoa tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla
  • on vaikuttanut Suomen rooliin kansainvälisessä toiminnassa

Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan vuosittain Vene Båt -messujen yhteydessä helmikuussa Messukeskuksessa Helsingissä.

Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan nyt viidettä kertaa. Palkinnon ovat saaneet aikaisempina vuosina:

  • 2019 Solar Water Solutions
  • 2020 Origin by Ocean
  • 2021 Christian Feodoroffin perustama Seaboost  ja Loviisan Veneveistämö. Kunniamaininnan sai ylitarkastaja Oskari Hanninen Tukesilta.
  • 2022 Weeefiner
  • 2023 Watec Consulting

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuin niistä on Kaj Franck -muotoilupalkinto.

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804

www.venemessut.fi #venemessut

2023 voittajat: Watec Consulting