Kom med som utställare på Vene 18 Båt-mässan
– utnyttja norra Europas bästa handelsplats!

Vene 17 Båt-mässan hade 71 402 besökare. Mässan en aktiv handelsplats för de konsumenter som gillar båtliv och som är intresserade av att röra sig på vattnet och för de företag som erbjuder sådana tjänster och produkter.

Vene 18 Båt är helt klart norra Europas största evenemang inom båtbranschen där båtar och andra vattenhobbyer samt redskap och tjänster presenteras.

Anmäla dig till Vene 18 Båt 2018 Priser och deltagarvilkor

Kom och idka handel!

77 000 besökare!

Träffa kunderna!

Även kunder från närområdet!

Ett utmärkt marknadsföringsredskap enligt undersökningarna

91 % av besökarna var nöjda med evenemanget som helhet

20 % av besökarna var förstagångsbesökare – via mässan når du nya kunder

75 % uppgav att besöket på mässan och informationen som de fick där påverkade köpbeslutet eller ökade på ivern att göra inköp

80 % av utställarna var nöjda med evenemanget som helhet

75 % av utställarna ansåg att besökarna väl/mycket väl motsvarade den målgrupp som företaget önskar nå

85 % av utställarna deltar säkert eller troligtvis i nästa mässa

Vem du når på mässan:

Vene 18 Båt fyller alla hallar på Messukeskus. År 2017 bekantade sig sammanlagt 71 402 båt- och vattenlivsvänner med norra Europas största båtutställning. Evenemanget har alltså ökat i popularitet som båtfolkets mötesplats dit man kommer för att göra inköp, bekanta sig med nyheter och för att bilda nätverk.

Vene 18 Båt-mässan är det bästa sättet att nå de köpande kunderna och ge dem en möjlighet att egenhändigt bekanta sig med era produkter och tjänster. Under mässan träffar du kunderna ansikte mot ansikte. Mässan är ett äkta socialt nätverk.

 

På båtmässan visas:

Segelbåtar, motorbåtar, träbåtar, andra båtar, motorer, båtelektronik och navigering, segel och master, båtutrustning och -tillbehör, båtbyggeri och underhåll, båtinredning, el, värme och sanitet, släcknings-, säkerhets- och räddningsredskap, båtkök, accessoarer och skor, bryggor, trailers, fiske, dykning, paddling, tjänster

Jag hjälper dig att nå båtmässans besökare

Tag kontakt och vi hittar bästa sättet att vara med på mässan

Tomi Frick

Tomi Frick

+358 40 777 9996

tomi.frick@messukeskus.com

Huvudpartner

VOLVO1

Uppdragsgivare

Finnboat1

Vene Båt -mässan är IFBSO platinum member

IFBSO