Vene 19 Båt erbjuder fantastiska upplevelser för båtfolk, vattenentusiaster och fiskare

#venemessut Vene Båt i Facebook

Vene 18 Båt -mässan är med i östersjöskydd. Läs mera >>  

Båtmässan presenterar allt som du kan göra till sjöss

Se programm och utställare >> 

Vene Båt uppdragsgivare är Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Vene 19 Båt huvudpartner är Mercedes Benz

Vene 19 Båt partner är Baltic Sea Action Group (BSAG)

Vene Båt -mässan är IFBSO platinum member