Vene 19 Båt erbjuder fantastiska upplevelser för båtfolk, vattenentusiaster och fiskare

#venemessut Vene Båt i Facebook

Vene 18 Båt -mässan är med i östersjöskydd. Läs mera >>  

Båtmässan presenterar allt som du kan göra till sjöss

Se programm och utställare >> 

Uppdragsgivare

Finnboat1

 

Vene Båt -mässan är IFBSO platinum member

 

IFBSO