Skip to content

”Haukitehtailla” haukikannat kuntoon

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Haukien lisääntymisalueet ovat monin paikoin vähentyneet ja tämä näkyy haukien määrässä. Runsaat petokalakannat ovat yksi hyvinvoivien vesistöjen kulmakivistä, joten niistä on pidettävä huolta!

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vetää Haukitehdas-hanketta, jossa luodaan ja ennallistetaan hauille lisääntymisalueita. Tämän videon myötä saat haukitietoutta ja pääset tutustumaan Kotkaan perustetun haukitehdaskohteen kunnostukseen ja toimintaperiaatteeseen. Tule mukaan toimintaan tai lue muuten aiheesta lisää: haukitehdas.fi