Skip to content

Årets Båtlivsgärning 2020

Antti Kaipainen och förnyelsen av webbplatsen Veneilysaimaa.com

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf har tilldelat priset Årets Båtlivsgärning åt Antti Kaipainen för hans grundliga förnyelse av webbplatsen Veneilysaimaa.com, som han själv satt upp.

Veneilysaimaa är en föregångare för de elektroniska hamnguiderna som öppnades redan vid millenniumskiftet och som redan från början på ett unikt sätt presenterat Saimens båtlivsmöjligheter, naturmål och tjänster för båtmänniskor och insjöresenärer. Webbplatsen är grundad utan ekonomiska intressen och helt egenhändigt av Kaipainen.

Sättet på vilket Veneilysaimaa styr besökarna till naturmålen och till tjänsterna genom att respektera naturen, genom att öppet ta hänsyn till alla målgrupper och tillgängligheten samt att utnyttja digitaliseringen är exemplariskt och den information webbplatsen omfattar är dryg och högklassig.

Saimen är globalt ett unikt insjösystem, som har en anmärkningsvärd båtlivs- och turismpotential. Den uppdaterade Veneilysaimaa har en central roll då det gäller att inviga oss i Saimens hemligheter.

 

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf är en år 1991 grundad förening för skrivande och fotograferande journalister, som behandlar båtliv och sjöfart. Till föreningen hör över 90 journalister och fotografer från hela Finland. Nästan alla landsomfattande och lokala medier finns representerade, också branschens specialtidskrifter samt elektroniska media.